Języki to Twoja mocna strona?
Językiada jest dla Ciebie!

Co to jest językiada?

Językiada to konkurs językowy o zasięgu ogólnopolskim. Głównym celem Językiady jest wyłonienie najlepszych studentów wyróżniających się ponadprzeciętną znajomością języków obcych. Przedsięwzięcie idealnie wpisuje się w realia dzisiejszych, międzynarodowych rynków pracy, uświadamiając studentom wagę znajomości języków obcych w ich karierze zawodowej. Jest to także idealna okazja do zdobycia wielu cennych nagród oferowanych przez naszych partnerów.
16-27 kwietnia

Krótki test internetowy, sprawdzający znajomość struktur leksykalno-gramatycznych wybranego języka obcego.

9 maja

Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań zamkniętych. Test odbędzie się na terenie szkół wyższych w wybranych miastach.

18 maja

Case study, do którego przystąpi dziesięciu najlepszych studentów z każdego języka.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Gali Finałowej projektu.

Językiada zyskała miano ogólnopolskiego konkursu. Oznacza to, iż swoim zasięgiem obejmować będzie nie tylko Wrocław, ale również Kraków, Poznań, Warszawę i Gdańsk.Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami związanymi z Językiadą? Chcesz wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami?
Śledź nas na naszym fanpage'u!